Update Afghanistan: Verder dan ver

Update Afghanistan: Verder dan ver

“Dit is nog veel verder dan ver,” lacht Danielle, Medair-noodhulpmedewerker in Afghanistan. Ze rijdt in een auto tussen steile, oranje-bruine heuvels door. Het is de tweede dag van een veldreis met Medair naar afgelegen gemeenschappen in de Centrale Hooglanden. En wat voor een reis: door dikke modder, diepe sneeuw en over verraderlijke wegen.

We gaan naar deze bergdorpen omdat de families daar langdurige voedseltekorten hebben en daardoor in ernstige moeilijkheden komen. De meeste mensen overleven op het kleine beetje dat er groeit op hun kleine stukje grond. Ze zijn vastbesloten om hun gezin te eten te geven, maar het is heel zwaar.

Het boerenbestaan is niet eenvoudig als je gewassen verbouwt op grote hoogte (meer dan 2.500 meter) en met korte groeiseizoenen (door de lange winters). Bovendien is door erosie de vruchtbare teelaarde en het akkerland weggespoeld. Er zijn wegen van de dorpen naar de markten, maar die storten regelmatig in en vallen weg. Wanneer in het najaar de sneeuw valt, raken dorpen soms maandenlang afgesloten van de buitenwereld.

Danielle en haar team gaan begin april op reis, begeleid door ervaren chauffeurs van Medair. Als ze het eerste dorp naderen, ziet Danielle een modderrivier langs de weg. “Je ziet alle vruchtbare grond wegspoelen in die rivier,” zegt ze.

Medair heeft geld-voor-werkprojecten om akkerland te beschermen en om de vruchtbare aarde enigzins vast te houden. We bieden kwetsbare boeren op korte termijn een inkomen in ruil voor hun hulp bij de aanleg van risicobeperkende bouwwerken zoals contourgreppels en dammen, die de erosie als gevolg van zware regen of smeltwater verminderen.


“Deze wegen zijn momenteel slechter dan ik ooit gezien heb,” zegt Danielle. Toch is dit de tijd van het jaar waarin families het hardst hulp nodig hebben, na de lange wintermaanden. Zodra de wegen begaanbaar zijn, gaat Medair tot het uiterste om naar de afgelegen dorpen te gaan, hoe moeilijk bereikbaar ze ook zijn.

In één maand tijd hebben Danielle en het team 561 mensen geld gegeven waarmee ze eten of andere benodigdheden voor hun families kunnen kopen. Als tegenprestatie hebben de mensen dammen en greppels aangelegd, die helpen om de erosie te verminderen en waardoor hun karige landbouwgrond minder overstromingsschade oploopt.