Geen onderdeel van een categorie

Syrië: Een veranderlijke crisis, een gevecht voor het leven

Er zijn mensen die denken dat de crisis in Syrië voorbij is. Was het maar waar...

Sinds het begin van de Syrië-crisis in 2011 kwam het land elke dag in het nieuws en op sociale media. Je zag de verschrikkingen via foto’s en video’s. Het land was jarenlang een plaats van verwoesting en bloedvergieten.

De laatste jaren komt Syrië minder vaak onder de aandacht. Af en toe is er een bericht over gevechten en bombardementen, maar het land is weinig in het nieuws. Soms gaat het over gesprekken, gevechtspauzes en vredesmissies. ‘De crisis is over zijn hoogtepunt heen.’ Er is minder aandacht voor wat er gebeurt in Syrië. Maar dit betekent niet dat het leven in de ‘veilig’ verklaarde gebieden nu beter is.

Wat gebeurt er vandaag in Syrië?

Een groot deel van de infrastructuur in het land is verwoest door de crisis die nu al tien jaar duurt. Huizen, gezondheidscentra en ziekenhuizen zijn volledig vernield of nauwelijks bruikbaar. Slechts 58 procent van de ziekenhuizen in Syrië is in bedrijf. Door de zware schade aan water-, elektriciteits- en rioolleidingen zitten mensen dagen of soms weken zonder stromend water of elektriciteit. Veel gemeenschappen worden bedreigd door overstromingen en besmettelijke ziekten vanwege de niet goed functionerende riolering.

Vechten voor leven

Voor miljoenen families in Syrië is het dagelijks leven een gevecht geworden. Meer dan 13 miljoen Syriërs hebben noodhulp nodig om te overleven. De crisis heeft de mensen zo stevig in zijn greep, dat ze een ander gevecht moeten aangaan: een gevecht voor het leven. In veel delen van het land, zoals Aleppo, Deir-ez-Zor, Idlib, Al-Hasakeh, Damascus en de omliggende regio, Homs, Daraa en andere plaatsen waar u misschien nog nooit van gehoord heeft, is het voor Syrische families een strijd om in hun basisbehoeften te voorzien.

Basisbehoeften

Over welke basisbehoeften gaat het dan? Mensen staan urenlang in de rij om brood of andere levensmiddelen te kopen. Er is een tekort aan gas en benzine. Ook is er te weinig water op plekken waar de watervoorziening beschadigd is of op elektriciteit werkt (en elektriciteit is een luxe geworden die veel mensen zich niet meer kunnen permitteren). Mensen zijn uitgeweken naar andere manieren om water voor hun huishouden te krijgen. Veel mensen zijn aangewezen op water dat ze kopen bij onbetrouwbare vrachtwagens. Dat water komt uit onbekende of onveilige bronnen en wordt verkocht tegen enorm hoge prijzen. Hier komt bij dat het water in de rivier de Eufraat zeer laag staat. Daardoor wordt er minder energie opgewekt en is er een gebrek aan water in het noordoosten van Syrië.

Verlaten huizen

De mensen beginnen weer terug te keren naar de huizen die ze lang geleden hebben verlaten en hopen een nieuwe start te kunnen maken. Maar dat is niet zo eenvoudig. Hun verlaten huizen hebben vaak geen deuren of ramen meer en bieden geen bescherming tegen de winterkou. Het sanitair is niet altijd aanwezig. Er is misschien geen slaapgelegenheid meer. Kortom, het huis dat ze kennen is verdwenen.

Verslechtering

Sinds 2020 is de situatie snel verslechterd. De coronapandemie heeft het verzwakte land een zware klap toegebracht. Zo’n 300.000 mensen werden werkloos terwijl de economie al instabiel was. Bovendien zijn er sancties van kracht en worden dagelijkse benodigdheden steeds duurder. De waarde van de Syrische pond is met 78 procent gedaald, hierdoor kan 82 procent van de gezinnen niet meer in hun basisbehoeften voorzien. Bijna 90 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het is vrijwel onmogelijk voor mensen om thuis te blijven om geen corona op te lopen, want ze moeten brood op de plank zien te krijgen.

Dit is momenteel de realiteit in Syrië en er is nog veel te doen. Het goede nieuws is dat iedereen kan helpen.

Herstelwerkzaamheden

Het werk van Medair in Syrië begon in 2015. Onze missie is om het lijden te verzachten en hulp te bieden waar het nodig is. Dat doen we door huizen te repareren, zodat mensen er waardig kunnen wonen. We herstellen zorgcentra en voorzien ze van het nodige om te functioneren en de gemeenschap zorg te bieden. We repareren waterleidingen en riolering om de mensen te beschermen tegen ziekten die zich via water verspreiden. Verder distribueren we watertanks of regelen we vrachtwagens met veilig water zodat gezinnen drinkwater krijgen.

Het zal meer dan enkele maanden duren voordat het land en zijn inwoners op eigen benen kunnen staan. We willen dat ze niet langer elke dag opstaan met zorgen over veilig water, gezondheidszorg en voedsel.

Uw steun helpt

De crisis in Syrië is dus niet voorbij, maar is gecompliceerder geworden. Uw steun, hoe klein ook, helpt om het leven van mensen in Syrië een beetje minder zwaar te maken. Help mee om te zien hoe u een leven in Syrië kunt veranderen.

Foto ©Zain Albadeen


Het werk van Medair in Syrië wordt gefinancierd door het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO), Swiss Solidarity en particuliere donateurs.

Alle cijfers genoemd in dit artikel zijn afkomstig uit het Humanitarian Needs Overview 2021 (OCHA, 2021).

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.