Somalië: overstromingen in tijden van droogte

Na twee jaar droogte in Somalië begon het te regenen.

Na twee jaar droogte in Somalië begon het te regenen.

Door de zware regenval stroomden rivieren plotseling buiten hun oevers. In de gebieden die het zwaarst getroffen werden, raakten akkerland, infrastructuur en wegen door het water verwoest. Wat de situatie nog erger maakte, waren de duizenden gevallen van acute diarree, cholera, malaria en mazelen gemeld werden.

Het noodhulpteam (ERT) van Medair ging naar een dorp dat door cholera was getroffen om erger te voorkomen. Yusuf is een van de ERT-teamleden. Hij heeft drie kinderen, is boer en doet dagelijks vrijwilligerswerk voor Medair. Hij geeft voorlichting over gezondheid en hygiëne aan families in zijn gemeenschap. “Door de regens waren de wegen onbegaanbaar en stonden akkers onder water,” zegt Yusuf.


Het ERT-team ging per boot naar het dorp en bracht samen met de leider van het dorp de noodsituatie in kaart. Het Wereldvoedselprogramma had 5.000 zandzakken gedoneerd, die door Yusuf en het team gevuld werden met zand. Op gevaarlijke plekken in de rivier maakten ze dijken om te voorkomen dat er nog meer zou overstromen. In vijf dagen bouwde het team 28 dijken en gaven ze voorlichting over gezondheid en hygiëne, met bijzondere aandacht voor overleven in geval van overstroming.


Om de mensen te beschermen tegen de risico’s van dodelijke ziekten die zich via water verspreiden, gaven we 1.000 families jerrycans met waterfilters en extra jerrycans om water te halen en te bewaren.

Ondanks alle schade door de overstromingen hebben sommige gemeenschappen hoop gekregen door de regen. Na jarenlange droogte zou de regen dit jaar kunnen helpen om een goede oogst te krijgen, wat de families hier hard nodig hebben. In het dorp van Yusuf moeten ze wachten totdat het water gezakt is. Dan kan er pas weer geplant worden, wat betekent dat hun oogst twee maanden vertraagd is. Ze hebben daardoor meer mindere maanden, wat betekent dat Medair voorbereidingen moet treffen om meer mensen te kunnen behandelen tegen ondervoeding.

Toch heeft Yusuf na twee jaren van droogte hoop dat er een goede oogst zal zijn. “We gaan weer planten en hopen dat we dit jaar veel van het land kunnen halen.”

Uw maandelijkse giften maken dit werk mogelijk. Ga samen met ons verder.


Sinds 2008 verzacht Medair lijden in Somalië door projecten voor gezondheid, voeding en WASH – in nauwe samenwerking met vier plaatselijke partnerorganisaties. Ons noodhulpteam komt in actie bij uitbraken met behandelcentra, noodvoorraden, hygiënevoorlichting en training van zorgverleners en vrijwilligers.

Momenteel ondersteunen we 12 gezondheidszorgvoorzieningen, met ondermeer 24-uurs verloskundige zorg, en werken we in de gemeenschappen aan gezondheid, voeding en WASH.  Onze bijzondere kracht is de verbinding tussen kwaliteitsverbetering op zorglocaties en training en begeleiding van vrijwilligers die voorlichting geven over gedragsverandering. Deze activiteiten versterken elkaar, waardoor er veel meer gebruik wordt gemaakt van de zorgvoorzieningen en er meer gezond gedrag komt, zoals exclusief borstvoeding geven en basisbehandeling van kinderziekten op het platteland. Medair heeft in Somalië een team van meer dan 1.000 vrijwilligers zoals Yusuf.

Het werk van Medair in Somalië wordt mogelijk gemaakt door Swiss Solidarity, TEAR (AU), Bureau voor Internationale Ontwikkeling van de VS (USAID), Wereldvoedselprogramma, UNICEF en dankzij de ondersteuning van gulle particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.