Verhalen

Op zoek naar talent terwijl de wereld in lockdown is

Het is nu belangrijker dan ooit om de juiste medewerkers voor onze teams te vinden. Om in die behoefte te voorzien, hebben we onze werving moeten aanpassen.

Het is geen geheim dat noodhulpwerk veel van je vraagt, maar je tegelijk ook veel voldoening geeft. Het zijn lange dagen, vaak ver van je familie en onder stressvolle omstandigheden, bij conflicten of natuurrampen. Effectieve hulp wordt geboden door effectieve medewerkers. Daarvoor is het nodig dat we mensen aannemen met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en passie voor hun werk.

Werving in tijden van pandemie

Onder normale omstandigheden is het al een uitdaging om de juiste mensen te vinden voor het noodhulpwerk. Maar tijdens een pandemie is het nog veel moeilijker. Over heel de wereld is er meer vraag naar deskundigheid op het gebied van gezondheid, logistiek en techniek – vaardigheden die ook voor de noodhulp belangrijk zijn. Door reisbeperkingen kunnen we medewerkers soms niet naar het veld laten afreizen. En dan heeft Medair nog de Oriëntatiecursus noodhulp en herstel (de ROC), een essentieel onderdeel van ons wervingsproces voor medewerkers. Daarvoor moeten veel mensen tegelijk naar Zwitserland reizen en in één afgesloten ruimte verblijven.

Sinds de pandemie hebben we twee onderdelen van ons wervingsproces veranderd. Ten eerste, als mensen niet naar de ROC kunnen komen, dan brengen we de ROC naar hen toe. Ten tweede, als medewerkers niet naar het veld kunnen reizen, dan vullen we die functies in met ervaren collega’s die op afstand werken.

De virtuele ROC

De ROC is kenmerkend voor het wervingsproces van Medair. Tijdens een week vol oefeningen stellen we vast hoe geschikt een kandidaat is om bij Medair te werken. De oefeningen van de ROC zijn een goed bewaard geheim, maar er is één gemene deler: ze simuleren allemaal de realiteit van het leven en werken tijdens een noodhulpactie.

Tijdens de pandemie konden we niet stoppen met het werven van nieuwe medewerkers. Dus moesten we de ROC heruitvinden, maar dan zonder reizen of grote samenkomsten. We kwamen met een nieuwe oplossing: een online versie van de ROC, de virtuele ROC (vROC).

Vanzelfsprekend was het creëren van een virtuele noodhulpsetting niet in een handomdraai klaar. We begonnen met een verhaal en werkten dat verder uit. Daarbij ontwikkelden we oefeningen die de deelnemers onderweg moeten uitvoeren. We vroegen medewerkers om sleutelrollen in het verhaal te spelen. Ze voeren videogesprekken met de deelnemers met een aangepaste achtergrond, waardoor huiskamer en thuiskantoor omgevormd zijn tot een noodhulpsituatie. Er zijn diverse chats en ontmoetingsruimtes opgezet, zodat het ‘leren’ en het ‘doen’ van de ROC van elkaar gescheiden blijven.

Tijdens de eerste vROC in november 2020 liepen we tegen dingen aan die we niet eerder hadden meegemaakt tijdens ROC’s met fysieke aanwezigheid. Alleen al de tijdsverschillen zorgden voor interessante werktijden: groepsessies die in Genève om 22 uur afliepen, eindigden in Vancouver om 13 uur en duurden in Nairobi tot middernacht. Hoewel we hadden gescreend op kandidaten met snelle internetverbindingen, waren er toch momenten dat er deelnemers en medewerkers plotseling uit een groepsessie verdwenen. Wanneer ze een paar minuten later weer verbinding hadden, was het hele scenario ondertussen veranderd. En natuurlijk was elke sessie doorspekt met de refreins van ‘Kun je me horen?’ en ‘Kan iedereen zijn microfoon uitzetten?’ Omdat we kinderziektes hadden verwacht, was onze eerste vROC kleinschalig: slechts acht deelnemers, allemaal kandidaten met ervaring in de noodhulp. Onze volgende vROC, gepland in maart 2021, zal twee keer zo groot worden.

‘Het laat maar weer zien dat we ons kunnen aanpassen aan moeilijke omstandigheden en de ROC kunnen geven op een manier die eerder onmogelijk was,’ aldus Pete, leider van het HR-wervingsteam en coördinator van de vROC in november. ‘Het uiteindelijke doel van elke ROC is om de volgende generatie Medair-medewerkers te vinden. Dankzij de vROC kunnen we dat ook doen in een wereld die getroffen is door de pandemie. We zijn heel blij met de resultaten en de mensen die we gevonden hebben.’

Jacob, deelnemer aan de vROC, is het daarmee eens. ‘Het voelde alsof het een fysieke, echte sessie was,’ vertelt hij. ‘De inhoud van de training besloeg alle uitdagingen die noodhulpwerkers in het veld kunnen tegenkomen.’

Medecursist Simon valt hem bij. ‘Het was een volledig lespakket,’ zegt hij. ‘Het gaf me de kans om in contact te komen met andere noodhulpprofessionals uit verschillende delen van de wereld.’

Op afstand werken

De tweede aanpassing die we hebben gedaan voor de werving tijdens de pandemie is werken op afstand. Net als iedereen hebben onze medewerkers op het hoofdkantoor en in het veld zich moeten instellen op thuiswerken. Het was lastig, maar toch niet zo moeilijk als op het eerste gezicht leek. Op afstand werken is heel nieuwe mogelijkheden gaan bieden.

Doordat de ROC’s van het voorjaar en de zomer van 2020 niet doorgingen, konden we geen nieuwe medewerkers aannemen. We maakten ons zorgen of we wel genoeg medewerkers in het veld konden houden. Maar doordat we het werk aanpasten voor werken op afstand, kregen we meer flexibiliteit om functies in te vullen met een van onze waardevolste middelen: ervaren Medair-medewerkers die niet meer fulltime in het veld werken.

Het besluit om te stoppen met een fulltime baan in het veld is nooit gemakkelijk. Vaak speelt het verlangen om dichterbij vrienden en familie te zijn een rol, of de wens om een gezin te stichten. Door werken op afstand kunnen we de kennis en ervaring van onze oud-collega’s inzetten in een tijd waarin we die goed kunnen gebruiken. Zo kennen voormalige veldmedewerkers uit eigen ervaring wat het is om om te gaan met beperkingen in de uitvoering, zoals onvoldoende verkrijgbaarheid van materialen of slechte infrastructuur. Hiermee houden ze rekening, ook bij het opzetten van distributies met afstandsregels of de aanschaf van gezichtsmaskers en handenreiniger voor veldteams. Onze voormalige veldmedewerkers biedt dit de kans om zich in te zetten voor noodhulpinterventies en om werk te doen waarvan ze houden, zonder dat ze hun leven thuis en hun gezinnen hoeven achter te laten.

Werving in 2021

Net als alle andere organisaties hebben we onze manier van werken moeten aanpassen aan de wereldwijde pandemie, inclusief de manier waarop we nieuwe medewerkers werven. Door de vROC hebben we kennis kunnen maken met mogelijke nieuwe medewerkers en de banden met oud-medewerkers kunnen aanhalen. Zij willen dit werk graag doen zonder hun familie te hoeven achterlaten. Waarschijnlijk zullen deze trends zich in 2021 voortzetten. Het is snel schakelen, het werk voor elkaar krijgen en de winst van alles in ontvangst nemen. En dat is het beste waarop we momenteel kunnen hopen.


Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.