Jordanië: “Ik mis mijn huis zo!”

Athab en Mhanna wonen sinds 2012 in een tweekamerappartement in Zarqa in Jordanië.

Athab en Mhanna wonen sinds 2012 in een tweekamerappartement in Zarqa in Jordanië.

Toen het geweld uitbrak in hun stad in het zuiden van Syrië, voelden ze zich opgesloten. “We zagen voor onze ogen mensen doodgaan. We waren zo bang dat dat ook met ons kon gebeuren,” vertelt Mhanna.

Ze vluchtten weg in de begindagen van de Syrische crisis, een crisis die nu al meer dan zeven jaar duurt.

Athab en Mhanna zijn kort voor het begin van de crisis getrouwd. Een maand na de bruiloft voelde Athab zich steeds moe. De artsen stelden vast dat ze eierstokcystes had en dat ze zo snel mogelijk geopereerd moest worden.


Ze werd geopereerd, maar nadat ze naar Jordanië gevlucht waren, kwam de vermoeidheid terug. “Athab had elke dag pijn, maar ik wist niet wat we eraan konden doen,” herinnert Mhanna zich. “We zijn naar veel dokters gegaan, maar niemand wilde ons helpen. Zo ging dat vier maanden door, totdat Medair kwam om ons te helpen.”

Het gezondheidsteam van Medair beoordeelde de situatie als dringend en Athab kon snel meedoen aan het geld-voor-gezondheidprogramma. “Vanwege haar medische toestand moest Athab dringend naar het ziekenhuis,” zegt dr. Mohammad, senior gezondheidsofficer van Medair. “Zonder de juiste hulp zou ze vandaag niet meer bij ons zitten.”

Athab verbleef vier dagen in het ziekenhuis. Mhanna was niet in staat om haar op te zoeken. “Het is moeilijk voor een man om je vrouw in zo’n situatie niet te kunnen bijstaan,” vertelt hij.

De kosten van de ziekenhuisopname werden door Medair betaald via het geld-voor-gezondheidprogramma. Dat geeft financiële steun aan families die dringend gezondheidszorg nodig hebben maar dat niet kunnen betalen.

Vanwege de gezondheidsklachten van Athab heeft het stel geen kinderen. Soms zouden ze wel kinderen willen hebben, maar andere keren vinden ze het maar beter zo, gezien de moeilijke omstandigheden.

Athab en Mhanna denken nooit aan teruggaan naar Syrië. Ze zijn ervan overtuigd dat er daar niets meer voor hen is. Syrië blijft alleen in hun harten. Mhanna zegt, met tranen in zijn ogen: “Ik mis mijn huis zo!”


Uw gift helpt levens te redden van mensen zoals Athab en Mhanna, die in deze crisis nergens anders heen kunnen. Samen gaan we verder op doneer.medair.org

Het werk van Medair in Jordanië wordt mogelijk gemaakt door de Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp, EU Madad, het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN, het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking, Swiss Solidarity, de John Hopkins University (USA) en gulle giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie