Hoop is een prachtig iets

Aardbevingen zijn zo verwoestend! Nadat Nepal twee keer kort na elkaar getroffen werd door een aardbeving, stonden er in sommige delen van het land vrijwel geen huizen meer overeind.

Aardbevingen zijn zo verwoestend! Nadat Nepal twee keer kort na elkaar getroffen werd door een aardbeving, stonden er in sommige delen van het land vrijwel geen huizen meer overeind.

Velen hadden dierbaren verloren en waren hun huis kwijtgeraakt. Terwijl ze rouwden, moesten ze zich schrap zetten voor de nieuwe rampen die het regenseizoen met zich meebracht. Maar hoe moesten ze hun kinderen veilig en droog houden, met alleen een dun plastic zeil boven hun hoofden?

Binnen 48 uur na de eerste aardbeving begon het noodhulpteam van Medair met het verdelen van onderdakpakketten aan meer dan 10.000 families. Drie jaar later is Medair nog steeds in het land en ondersteunen we duizenden Nepalezen met onderdakprojecten.

In afgelegen gebieden hoog in de bergen zitten veel overlevenden nog steeds in verbrijzelde hutten. Tijdens het regenseizoen en in de winter worden veel ouderen en kinderen ziek.

Waarom hebben mensen jaren later nog steeds geen nieuwe woning? De ramp was zo enorm groot! De regering had tijd nodig om de respons op te zetten en de mensen in de afgelegen gebieden zijn vaak heel arm en niet in staat om zonder hulp de herbouw op te pakken. Door het berglandschap en de beperkte infrastructuur is het herbouwproces niet eenvoudig.

Maar in het afgelegen Bijulikot in Nepal loopt een opmerkelijk herstelproject. Duizenden mensen slaan de handen ineen om de verwoestende aardbevingen te boven te komen. Er zullen hier 1263 aardbevingsbestendige huizen gebouwd worden.

Het bijzondere aan dit project is dat Medair en de plaatselijke partner CDS de gemeenschappen laten samenwerken in clusters van 7 tot 12 huishoudens. Het clustersysteem is gebaseerd op Armah Parma – de Nepalese cultuur van werkruil om elkaar te helpen met gelijksoortige taken. Dit vaak door boeren gebruikte systeem is door Medair aangepast voor de herbouw – met indrukwekkende resultaten.

Iedereen draagt iets bij, ongeacht leeftijd of mogelijkheden. Er groeit optimisme doordat de mensen samen de schouders eronder zetten en er steeds meer huizen opgeleverd worden.


De blindgeboren Kul Bahadur Magar lacht als hij vertelt over zijn bijdrage aan de herbouw.“Ik werk langzamer dan de andere metselaars, soms vind ik dat lastig. Maar ik kan goed modder mengen en ik kan veel voelen. Ik help bij het graven voor de fundering en draag water. Ik verdien geld en bouw veilige huizen. Ik ben zo blij met de clusters, we steunen elkaar. Zonder Medair en CDS had ik geen nieuw huis kunnen bouwen.”


Medair en CDS bieden de deelnemers aan de clusters training, technische ondersteuning en financiering. We hebben meer dan 400 metselaars getraind om op deze manier aardbevingsbestendige huizen te bouwen.

“Ik heb meerdere mensen ontmoet die geen hoop hadden dat ze hun huizen konden herbouwen na de verwoestende aardbevingen,” vertelt noodhulpmedewerker Sumit Thapa van Medair. “Maar terwijl het project vorderde, begon de hoop bij de mensen te groeien. Ze zagen de resultaten en af en toe vingen ze een glimp op van het geluk dat voor hen bereikbaar was. Hun vertrouwen groeit. Hoop is een prachtig iets.”

Veel Nepalezen hebben nog steeds hulp nodig. Hoewel de kans op een nieuwe aardbeving groot is, lijkt er bijna geen aandacht meer te zijn voor de crisis. Medair wil meer kwetsbare families in Nepal een veilige woning geven. Uw gift vandaag helpt om dat te bereiken. Word ook maandelijkse donateur. 


In het voorjaar van 2015 vielen door twee aardbevingen in Nepal 9.000 doden en 21.000 gewonden. Meer dan 600.000 huizen raakten onbewoonbaar.

Het werk van Medair in Nepal wordt mogelijk gemaakt door Swiss Solidarity, Woord en Daad en gulle giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.