Verhalen | Verhalen

Hoop aan de horizon: terug naar Sudan

In 2012 sloten we onze basis in de Sudanese hoofdstad Khartoem.

We hadden toen 12 jaar in het land gewerkt. We gaven daar ondersteuning aan families die getroffen waren door decennialange conflicten. Zoals zo vaak wanneer we een landenprogramma afsluiten, bleven we in onze harten nog lang met Sudan verbonden.

Terug naar Sudan

In februari 2020 zagen we elkaar weer terug. Na een afwezigheid van acht jaar heropenden we het landenprogramma in Sudan. Dat deden we om mensen te ondersteunen die door de klimaatnoodstoestand getroffen worden en die nog steeds lijden onder de gevolgen van conflict. De nood was ontzettend groot: door stijgende voedselprijzen, slechte gezondheidszorg en beperkte toegang tot water en sanitaire voorzieningen nam de ondervoeding steeds verder toe.[1] Er was een groot tekort aan basisbenodigdheden zoals brandstof en brood. Vanwege de inflatie konden families niet meer rondkomen.[2]  En natuurlijk was ook hier de pandemie aanwezig.

Ons eerste project vond plaats in een gezondheidskliniek in een informeel kamp aan de rand van Khartoem. Daar plaatsten we handenwasstations en leverden we persoonlijke beschermingsmiddelen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Ook gaven we hygiënematerialen en voorlichting over preventie aan de bewoners rondom de kliniek. “De mensen praten over wat we hier doen en ze komen naar ons toe als we voorlichting geven,” vertelt Nasraldeen, een van de vrijwillige voorlichters. “Ze willen er alles over weten, hoe ze het kunnen voorkomen en hun gezinnen ertegen kunnen beschermen.”

 

Het project liep goed. Maar toen kwam de crisis in Tigray

bijschrift: Vluchtelingen uit de Ethiopische regio Tigray komen aan bij de rivier Tekeze aan grens met Sudan, 1 december 2020 © AP Photo/Nariman El-Mofty

Hulpactie Tigray

Door gevechten tussen federale en regionale troepen in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië werden duizenden mensen van huis verdreven. Meer dan 52.000 mensen vluchtten de grens over naar Sudan. Sommigen gingen te voet, anderen met voertuigen of met de boot over de grensrivier tussen Ethiopië en Sudan.[3] De mensen kwamen in Sudan aan via grensovergangen die alleen via zandpaden of onverharde wegen bereikbaar zijn. Als het regenseizoen begint, worden deze wegen vrijwel zeker onbegaanbaar.

 

Deze families hebben weinig meer dan de kleren aan hun lijf. Lokale hulporganisaties zamelden dekens en matrassen in bij de inwoners van de omliggende dorpen, maar er kwamen zo veel gevluchte mensen aan, dat ze het niet konden bijbenen. Er is dringend behoefte aan veilig drinkwater, gezondheidszorg, onderdak essentiële goederen zoals dekens en matrassen. [4] Bijna de helft van alle mensen die naar Sudan gevlucht zijn, zijn kinderen.[5]

 

Hulp bieden in een crisis zoals deze is wat we kunnen. We hebben veel ervaring met het geven van snelle, passende en meelevende ondersteuning aan families die getroffen zijn door conflict. Dit hebben we eerder gedaan in landen als Irak, Zuid-Sudan, de Democratische Republiek Congo en Bangladesh. We hebben experts op het gebied van gezondheid, veilig water en hygiëne in Sudan. Zodra we de getroffen mensen kunnen bereiken, komen we in actie. Dit is waar we goed in zijn.

 

Er gloort hoop aan de horizon

Ons fantastische team van internationale en plaatselijke medewerkers heeft veel ervaring met hulp in een conflict. Sommigen van hen hebben eerder voor Medair gewerkt en willen graag weer voor ons aan de slag.

We ondervinden uitdagingen en beperkingen bij het opzetten van een landenprogramma tijdens de lockdown, maar bovenal blijkt er één ding: commitment. We zetten ons in voor mensen in de grootste nood, we blijven ondanks alle uitdagingen doorwerken tijdens de pandemie en ondersteunen duizenden mensen die lijden onder de gevolgen van conflict. 

We zijn in de gelegenheid om hulp te bieden. Ondanks de uitdagingen waarvoor Sudan momenteel staat, heeft dit land duizenden vluchtelingen opgenomen en kan het zorgen voor positieve verandering. Die verandering kan betekenen dat nieuwe generaties een betere toekomst tegemoet gaan. Hoewel er in Sudan behoorlijk veel nood is, kan het land op dit moment ook zorgen voor herstel, wederopbouw en uiteindelijk ook vrede.

Er gloort hoop aan de horizon. We staan klaar om te doen wat nodig is.

[1] OCHA Africa Under Water: Heightened Mega Crisis 25 September 2020

[2]  Sudan Humanitarian Response Plan (page 12) 12 January 2020

[3] Sudan Situation Report. OCHA, 3 December 2020.

[4] Inter-Agency Rapid Needs Assessment. 18 november 2020.

[5] Ethiopia Situation – Daily News Arrivals Update. UNHCR, 30 November 2020.


Het werk van Medair in Sudan wordt gefinancierd door giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.