Verhalen

Explosie in Beiroet: “Ik dacht dat het gebouw zou instorten”

Curt Tyler, landendirecteur in Libanon, vertelt hoe het was om in Beiroet de ontploffing van 4 augustus mee te maken en wat Medair doet om de bevolking er weer bovenop te helpen.

Curt Tyler, landendirecteur in Libanon, stond op 4 augustus in een lift toen de explosie in Beiroet plaatsvond. Hij was opgetogen, omdat hij en zijn vrouw snel weer bij elkaar zouden zijn, na een reisbeperking van vijf maanden vanwege de coronapandemie. Maar hun plannen om samen een paar dagen rust te genieten, ging onmiddellijk in rook op.

“Ik dacht dat het gebouw zou instorten. Het was angstaanjagend,” zei Curt.

De ontploffing is de laatste van een reeks crises die het land in de afgelopen jaren heeft getroffen: de enorme toevloed van Syrische vluchtelingen, die in Libanon zijn opgevangen; een sociaal-economische crisis die het land aan de rand van de afgrond bracht; en de uitbraak van Covid-19.

Medair is gestart met het bieden van noodopvang en het verlenen van psychische bijstand aan de getroffenen. Curt Tyler vertelt over het Beiroet van vlak na de ontploffing:

 

Hoe hebt u de uren na de explosie ervaren?

Het was één grote chaos. Pas na een hele tijd werd duidelijk wat er precies gebeurd was, er circuleerden heel wat geruchten. We wisten niet of het om een aanval of een bomaanslag ging. Mensen waren in paniek. Gebouwen waren zwaar beschadigd. Autowrakken lagen op straat, ramen en deuren waren compleet uit de sponningen geblazen. Overal in de straten lag puin.

 

Hoe gaat het met het Medair-team in Libanon sinds de explosie?

Gelukkig was ons hele team in Zahle, ver van de rampplek. Eén staflid was in Beiroet en raakte lichtgewond, maar het gaat goed met haar, ze is alweer aan het werk.

Het was traumatisch voor iedereen die erbij betrokken was, dus we hebben ervoor gezorgd dat onze medewerkers psychische hulp kunnen krijgen. Het team houdt zich geweldig en werkt hard om noodhulp te verlenen.

 

Waaraan is het meeste behoefte, na de ontploffing?

Aan alles is gebrek. Meer dan 300.000 mensen zijn dakloos. Mensen moeten psychische hulp krijgen om met het trauma dat ze hebben opgelopen, te kunnen omgaan. Ze hebben hulp nodig bij het repareren van hun huizen. Velen zullen niet zonder financiële bijstand kunnen, om hun huur en andere essentiële zaken te kunnen betalen. Ziekenhuizen en gezondheidscentra moeten worden hersteld, medicijnen aangevuld, enzovoort.

Het aantal coronagevallen stijgt elke dag schrikbarend. Veiligheid in verband met corona, zal onze grootste zorg zijn in de komende tijd.

 

Wat doet Medair om de mensen in Beiroet er weer bovenop te helpen?

Snel na de ontploffing, kwam ons team bij elkaar om onze strategie te bepalen. We geloven dat samenwerking met andere humanitaire organisaties essentieel is, dus benaderden we Arcenciel – een plaatselijke niet-gouvernementele organisatie  waar we vaker mee hebben samengewerkt – en besloten om samen de wijken in te gaan om te zien wat mensen nodig hebben om er weer bovenop te komen.

Binnen 36 uur, gingen Medair-teams naar de zwaarst getroffen wijken, om te inventariseren waaraan het meeste behoefte is en om te helpen puinruimen.

We coördineren onze hulp met behulp van de InterAgency systems, en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in onderdak, om de schade zo goed mogelijk op te kunnen nemen en materialen te distribueren waarmee mensen een begin kunnen maken met de reparatie van hun huizen. We voeren ook zelf lichte reparaties uit en knappen huizen wat op – zodat we er zeker van kunnen zijn dat ze bewoonbaar en toegankelijk zijn – hoofdzakelijk voor mensen met speciale behoeften. Financiële noodhulp zal aan bijzonder kwetsbare gezinnen worden verstrekt, zodat zij de rente kunnen betalen en de meest noodzakelijke reparaties kunnen uitvoeren. We zullen gezondheidscentra die beschadigd zijn, helpen renoveren, en de nodige apparatuur verstrekken. Daarnaast verlenen we psychische bijstand aan getroffenen en trainen plaatselijke vrijwilligers uit de gezondheidszorg, om psychische 1e hulp te verlenen. Ons Informatie Management Team staat hoog aangeschreven in Libanon en maakt deel uit van de kerngroep die beoordelingen en analyses maakt.

 

Wat kan Medair speciaal doen om te helpen met het herstel?

De sterke punten van Medair – opvang, gezondheid, informatiemanagement en psychische noodhulp – zijn nu essentieel, om de mensen in Beiroet er weer bovenop te helpen.

Met name op het gebied van onderdak leggen wij de lat heel hoog, om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen hulp krijgen, maar de beste hulp die mogelijk is. Daaraan kunnen anderen een voorbeeld nemen.

 

Wat kunnen mensen die  Medair ondersteunen, doen om te helpen?

Er is eensgezinde, gezamenlijke inspanning voor nodig om Libanon weer op te bouwen. Wat er allemaal gedaan moet worden, gaat bijna je verstand te boven. Maar we doen ons uiterste best, om mensen er weer bovenop te helpen.

We hebben in Libanon uw financiële steun nu meer nodig, dan ooit. We hebben behoefte aan meer financiële middelen, om de enorme noden te kunnen lenigen. Donateurs kunnen er zeker van zijn dat we de giften optimaal gebruiken, om aan de meest dringende behoeften te kunnen voldoen.

En alstublieft, bidt voor ons en met ons. We hebben gebed nodig voor veiligheid, wijsheid bij het plannen, het nakomen van toezeggingen en kracht om de lange werkdagen vol te houden.

Het team, dat door onze landelijke staf wordt geleid, is echt geweldig. We werken non-stop. Ze willen alles doen wat nodig is om mensen door deze crisis heen te helpen. Hartelijk dank aan iedereen die ons ondersteunt, om het werk hier mogelijk te maken.

De krachtige ontploffing op 4 augustus in de haven van Beiroet, heeft minstens 160 mensen gedood, meer dan 6000 mensen verwond en ongeveer 300.000 dakloos gemaakt.

Mensen hebben uw hulp nodig om er weer bovenop te komen. Alstublieft, doe wat u kunt om het lijden in Libanon te verlichten.