Verhalen

Een dagimpressie van het mobiele medische team in Al Dhale, Jemen

In het zuidwesten van Jemen ligt de regio Al Dhale, waar mensen dagelijks moeten vechten om te overleven. Bijna de helft van alle zorgvoorzieningen in het district is uitgevallen of draait op verminderde capaciteit. Dat komt doordat er minder personeel is en door een gebrek aan medicijnen en materialen. Er moet dringend actie ondernomen worden. In de afgelegen berggebieden van Al Dhale wonen mensen in barre omstandigheden. Ze moeten ver reizen om medische zorg te kunnen krijgen. Door de economische terugval is het bestaan voor de Jemenieten nog zwaarder geworden.

Dr. Tala, arts bij Medair, onderzoekt een kind in de regio Al Dhale.

Vanwege de situatie in Jemen biedt Medair gezondheidszorg en voedselvoorzieningen op de zorglocaties en in de dorpen. Ook leveren we medicijnen en medische apparatuur aan tien zorgvoorzieningen. Vanuit acht van de tien zorgvoorzieningen wordt ook ambulante gezondheidszorg en voedingshulp gegeven aan mensen in afgelegen gebieden die niet naar de zorglocaties kunnen komen.

De ambulante teams bestaan uit een arts, een arts-assistent, een verloskundige en een apotheker. Zij bieden basis- en noodgezondheidszorg en voedingshulp. Ze voeren medische consulten uit, bieden reproductieve gezondheidszorg, verstrekken medicijnen, vaccinaties en medische zorg voor kinderen. Het team verwijst patiënten die extra zorg nodig hebben door naar andere zorgvoorzieningen in de regio.

Karam is communicatiemedewerker bij Medair en ging recent met het ambulante team mee. “Ik ontmoet het team terwijl ze zich voorbereiden op een intensieve dag. Ze hebben een urenlange rit door gevaarlijk, rotsachtig terrein voor de boeg. De reis gaat naar families die anders geen medische zorg en voedingshulp krijgen.”

Het ambulante gezondheids- en voedingsteam van Medair aan het werk in een gemeenschappelijke ruimte in de zuidelijke regio Al Dhale in Jemen.

Voordat het team vertrekt, controleren ze of alle apparatuur, medicijnen en medische voorraden klaar zijn. “Om het probleem te begrijpen en op te lossen, heb je volgens mij veel ervaring nodig. Ik kom van het platteland, waar geen medische zorg en voedselvoorzieningen zijn. Er zijn geen gezondheidscentra en de mensen hebben geen geld om de afstand naar de dichtstbijzijnde zorglocaties te overbruggen. Daarom zet ik mij in voor dit werk. Ons team kent de situatie in deze afgelegen gebieden maar al te goed”, zegt dr. Ridfan, de medische assistent die de leiding heeft over de consulten.

Riham komt met haar ondervoede kind van 14 maanden voor een consult naar het ambulante gezondheids- en voedingshulpteam van Medair. “Ik ben zo blij met dit medische team. We wonen ver weg. Het is heel ver naar de dichtstbijzijnde zorglocatie. Het is een zegen dat dit team naar onze buurt is gekomen om mijn kind te helpen”, vertelt Riham.

Tijdens onze eerste stop komen we Riham tegen. Ze draagt haar 14 maanden oude kind op de arm. Het ambulante team heeft zich geïnstalleerd in een huis van een van de leiders van het dorp. “Hoe zou het met mijn kind gaan als het team niet hierheen was gekomen? De meeste kinderen in het dorp zijn ondervoed. We hebben niet genoeg geld om eten te kopen, daarom eten we gewoon wat we kunnen vinden. We kunnen niet kiezen voor variatie in ons eten. Door het conflict is alles veranderd. Vroeger was ik docent. Maar door het conflict moesten we uit ons dorp vluchten. Nu ligt ons dorp aan het front in het noorden van Al Dhale”, zegt Riham.

In de regio Al Dhale worden ondervoede kinderen onder de vijf jaar behandeld vanuit voorzieningen die Medair ondersteunt. Tussen december 2020 en mei 2022 hebben we op die manier 724 ernstig ondervoede kinderen behandeld. Tijdens onze reis langs de dorpen komen we een ander ambulant team tegen. Dr. Taha en zijn team ontvangen veel patiënten, in de medische tent onderzoekt hij mensen. “Elke dag komen er 60 tot 80 patiënten voor basisgezondheidszorg. We screenen kinderen op ondervoeding, geven prenatale zorg, postnatale zorg en consulten aan mensen van allerlei leeftijden. We gaan pas weg als iedereen de noodzakelijke behandeling heeft gekregen en tevreden is”, zegt dr. Taha.

Dr. Taha is arts in het ambulante team van Medair. In de medische tent onderzoekt hij mensen.

Verloskundige Yasmin zorgt ervoor dat kinderen jonger dan vijf jaar de vaccinaties krijgen die in Jemen voorgeschreven zijn. Er is weinig reproductieve gezondheidszorg beschikbaar in Jemen. Daarom werken de ambulante teams van Medair samen met verloskundigen en plaatselijke zorgvrijwilligers om veilige bevallingen te bevorderen en goede zorg te geven aan vrouwen en hun baby’s. “Eerst was het moeilijk om de baby’s te vaccineren. Veel mensen wilden het niet, maar dankzij voorlichtingscampagnes begrijpen mensen nu beter welke risico’s de kinderen lopen als ze niet gevaccineerd zijn. Dat is grote winst voor de gemeenschap”, vertelt Medair-verloskundige Yasmin.

Tijdens de ambulante activiteiten geeft Medair kinderen op afgelegen plekken vaccinaties volgens het officiële vaccinatieprogramma.

“Ik ben heel blij. Het is een flinke klus, maar het is het waard. We helpen vrouwen en kinderen die geen geld hebben om de reis te maken om medische zorg te krijgen. Soms hoor ik dat de mensen voor ons bidden, omdat we hen helpen om behandeling te krijgen. Dat motiveert mij om door te gaan”, vertelt dr. Ma’aly, senior gezondheids- en voedingsmedewerker van Medair.

“We zien dat de ambulante activiteiten de gezondheidszorg beter toegankelijk maken voor vrouwen en kinderen die ver van de zorglocaties wonen. Dit is een prioriteit voor Medair”, aldus dr. Ma’aly, senior gezondheidsmedewerker in de regio Al Dhale.

Er zijn acht ambulante teams die behandelingen geven, controles uitvoeren en wekelijks meer dan 800 mensen onderzoeken. Elke dag is weer anders. De ene keer komt er een patiënt met een longontsteking naar het team, terwijl de volgende keer een patiënt met diabetes zich komt laten controleren. Wat steeds hetzelfde blijft, is de inzet waarmee het ambulante team werkt om ver te gaan.

Ali (rechts) is apotheker bij Medair en verstrekt de voorgeschreven medicijnen aan de mensen tijdens de ambulante gezondheids- en voedingshulpacties in de regio Al Dhale.


De projecten van Medair in Jemen voor water, sanitatie en hygiëne, rampenvoorbereiding en respons worden gefinancierd door Yemen Humanitarian Fund, het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerkinghet Bureau voor Internationale Ontwikkeling van de Verenigde Staten (USAID) en gulle giften van particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.