Verhalen

CEO Update: Kwetsbare mensen helpen in de coronacrisis

“Het beste advies dat ik aan het begin van de pandemie kreeg, kwam van een vriend die zei: in deze crisis moet je je weg vinden door jezelf te zijn. Door steevast alles in te zetten, wat je als mens is gegeven.”

“Bereid je voor op een andere toekomst, waarin flexibiliteit, bewogenheid, innovatie, samenwerking, solidariteit en moed essentieel zijn om te slagen.”

Dit advies neem ik ter harte. Voor mij persoonlijk, maar ook voor Medair.

Als het virus zich als een lopend vuur verspreidt in landen met een kwetsbaar zorgsysteem, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Miljoenen levens staan op het spel.

In deze landen hebben mensen nu al moeite om te overleven. Er is gebrek aan voedsel en drinkwater, laat staan dat er middelen zijn om handen te wassen. Hoe zal men dan ook nog deze pandemie kunnen doorstaan?

Dat medemensen het zo zwaar hebben, treft me diep: ik heb verdriet om elk mens die een geliefde heeft verloren en om iedereen die alleen sterft.

De uitdaging aangaan

Dit is het moment om in actie te komen. Het is nog niet te laat om de verspreiding en impact van COVID-19 in kwetsbare landen te beperken.

Ik ben onder de indruk van de manier waarop de noodhulpsector wereldwijd de strijd is aangegaan. Onze teams bij Medair zijn flexibel en vinden manieren om essentiële hulp te blijven verlenen en tegelijk noodmaatregelen tegen het coronavirus te treffen.

Zij leren mensen hoe ze kunnen voorkomen dat het virus zich verspreidt.
Zij trainen hulpverleners COVID-19 gevallen te herkennen patiënten te isoleren.
Zij delen maskers en andere beschermende middelen uit aan medewerkers.
Zij creëren voorzieningen om met het coronavirus besmette mensen op te sporen en te isoleren.
Zij plaatsen handenwasinstallaties op drukke plekken zoals informele kampen en vluchtelingenkampen.
Zij verstrekken extra grote voedselpakketten aan ondervoede vrouwen en kinderen, zodat ze minder vaak naar de kliniek hoeven te komen.
Zij geven het goede voorbeeld betreft sociale afstand terwijl ze levensreddende zorg verlenen.
De opoffering en moed van de eerstelijnszorgverleners en noodhulpmedewerkers, kan ik niet genoeg benadrukken. Onze teams in het veld, waaronder ook de internationale teamleden die hadden kunnen evacueren, hebben ervoor gekozen om hun werk te blijven doen. Zolang het mogelijk is bieden zij hulp aan hen die dat het meest nodig hebben, ondanks de risico’s.

Aan het begin van onze COVID-19 hulpactie in Libanon, vroeg dr. Susan Brown het hele team of ze wilden meewerken aan het bieden van coronahulp in de kampen.

Daarop kwamen zoveel positieve antwoorden, dat ze tot tranen toe geroerd was.

Ahmad is senior medewerker monitoring, evaluatie en onderwijs, zonder ervaring in de gezondheidszorg.

Hij zei: “Dr. Susan, ik ben bereid om alles te doen. Wat dan ook.”

“Maar Ahmad”, zei dr. Brown, “bovenaan de lijst staat ‘zorg verlenen aan geïsoleerde patiënten met COVID-19’.“

“Geen probleem”, zei Ahmad. “Wilt u me leren hoe ik dat moet doen?”

“Ik ben bereid om alles te doen”, hoor ik telkens weer. Over de hele wereld werken mensen samen om de meest kwetsbaren steun te bieden en hen te helpen deze crisis te doorstaan.

Als u ons kunt bijstaan, geef dan een financiële bijdrage of draag onze teams in gebed op. Uw giften en ondersteuning zijn nu meer dan ooit nodig.

Wilt u ons laten weten hoe het met u gaat, of een bemoedigende boodschap sturen voor medewerkers in de verschillende landen, dan kunt u ons bereiken via nederland@medair.org

 

In de landen waarin we werken, veroorzaakt COVID-19 extra druk op de gezondheidszorg die al zwaar belast is en niet goed is voorbereid op deze pandemie. Medair springt in waar dat nodig is.

Door vandaag een gift te geven kunt u helpen om kwetsbare gemeenschappen te beschermen tegen de bedreiging van COVID-19.

LAATSTE NIEUWS