Verhalen

Als water de weg naar je huis vindt

Waar water is, daar is leven. Waar geen water is, daar wordt het een strijd om te overleven.

Um Adnan wijst naar de grote, oude tank achter haar, met onderaan een klein kraantje. “Vroeger vulden we deze tank voor onze dagelijkse waterbehoefte”, vertelt Um Adnan. “Dat deden we zo al meer dan 15 jaar.” Zij woont al haar haar hele leven lang in dit dorp in de regio Deir-ez-Zor in het noordoosten van Syrië. Op deze plek voelt ze zich al 70 jaar thuis. Ondanks de moeilijkheden die zij en haar buren ondervonden, is ze nooit verhuisd. Een van de uitdagingen was het vinden van veilig drinkwater. De laatste vijftien jaar was er onvoldoende water in het dorp.

In de loop van de jaren zijn veel dorpsgenoten van Um Adnan vertrokken. Soms gingen ze vanwege de onveiligheid door de aanhoudende crisis in Syrië. Anderen gingen op zoek naar werk of een beter leven – met veilig drinkwater. Maar vertrekken was ook niet zonder problemen: hoge huren, de afstand tot vrienden en familie of werk vinden op plekken waar andere kwalificaties nodig zijn. Voor de mensen die bleven, was het vinden van water een terugkerend probleem. Veel inwoners van het dorp van Um Adnan vertelden ons over wat ze allemaal moesten doen om aan water te komen, niet eens schoon drinkwater, gewoon water.

Vroeger haalden we ongefilterd water uit de rivier

Ahmad is leraar Engels en woont in de buurt van Um Adnan. Hij vertelt ons hoe ze vroeger aan water kwamen.“Vroeger vulden we onze tanks met onbehandeld water, rechtstreeks uit de rivier, ongefilterd. Je zag de steentjes in het water dat we dronken. Maar we zitten hier in een woestijngebied, dus we hadden geen andere keus. Waar hadden we anders drinkwater vandaan moeten halen? 

Reparatie en herstel

Met ondersteuning van het Ministerie van Watervoorzieningen, de Syrische Arabische Rode Halve Maan en plaatselijke partners hebben we in het dorp van Um Adnan gewerkt aan reparatie en herstel van kritieke watervoorzieningen, waardoor duizenden mensen veilig drinkwater krijgen.

40.000 mensen geholpen

Technicus Ismael vertelt welke impact dit project heeft voor de gemeenschap.“Eerst kochten mensen water dat met vrachtwagens aangevoerd werd. De vrachtwagens werden gevuld met water uit de Eufraat: ongefilterd, onzuiver en dus niet geschikt om te drinken.” Hij gaat verder: “De mensen betaalden veel geld voor dat water. Met een project zoals dit krijgen ongeveer 40.000 mensen veilig en schoon water direct in hun huizen. Daarnaast zal het ook een enorme impact hebben op de landbouw in de regio.”

Thuis water

Um Adnan nodigt ons bij haar thuis uit om te zien hoe het water voor de eerste keer uit de kraan komt. Ze straalt van blijdschap en bedankt onze technici en het team voor hun inzet.“We hadden geen water in ons huis. Maar door wat jullie gedaan hebben, is er nu water en hoeven we het niet meer uit de vrachtwagens te kopen”, zegt ze. Op de vraag naar de impact van dit project op het leven in zijn gemeenschap reageert Ahmad: “Soms zat er zelfs rioolwater in het water dat we gebruiken, dus dit project geeft de mensen hoop. Je kunt gerust zeggen dat het voor stabiliteit in deze regio heeft gezorgd, want mensen begonnen terug te komen toen ze over het project hoorden.”

Terugkeren van vanwege veilig water

Terwijl we rondlopen, spreken buurtbewoners ons aan en vertellen dat het nieuws over het veilige drinkwater ervoor gezorgd heeft dat mensen weer terugkomen. Ze laten de huizen zien van de families die teruggekeerd zijn vanwege het veilige water.

Andere gebieden

Onze teams werken ook in andere gebieden in Syrië aan reparatie en herstel van oude of door de crisis beschadigde watervoorzieningen. Soms worden daarbij wateropslagtanks geplaatst bij de huizen, zodat mensen water kunnen opslaan om te gebruiken wanneer de waterleiding uitvalt.

Ernstige watercrisis in Syrië

Maar de huidige problemen zijn meer dan alleen oude waterleidingen na tien jaar crisis. Syrië heeft nu te maken met een van de ergste watercrises in de geschiedenis. De al maandenlang extreem lage waterstand in de Eufraat heeft gevolgen voor miljoenen families in Syrië. Volgens een publicatie van de VN heeft dit in de regio niet alleen effect op de beschikbaarheid van water, maar ook op de waterkwaliteit.

Toegang tot water geeft stabiliteit

Door families veilig drinkwater te geven, kunnen ze op hun vertrouwde plek blijven wonen. Zo hoeven ze niet langer voor veel geld water uit onveilige bronnen te kopen of zich zorgen te maken over medische behandeling van ziekten die zich via water verspreiden. Uiteindelijk draagt dit bij aan meer stabiliteit en betere leefomstandigheden voor iedereen. Water kan dus inderdaad de weg naar huis banen.

Ondersteun het werk van Medair in Syrië.


  • Het werk van Medair in Syrië wordt mogelijk gemaakt door het DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO), het Zwitserse Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking (SDC), Swiss Solidarity, SlovakAid en gulle giften van particuliere donateurs zoals u.
  • Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in deze publicatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.
  • Sommige namen zijn om veiligheidsredenen gewijzigd.