Verhalen | Verhalen

Afsluiten in Irak

In augustus 2014 kwam ons internationale noodhulpteam aan in de stad Zakho in Noord-Irak.

De verschrikkelijke aanvallen in de nabijgelegen regio Sinjar waren dagenlang wereldwijd in het nieuws en duizenden mensen waren gevlucht voor het geweld. We onderzochten wat mensen nodig hadden en stemden af met andere noodhulporganisaties zodat we snel de noodzakelijke onderdak-,en hygiënematerialen en veilig water aan de ontheemde families uit konden delen. Toen er aan het geweld geen einde kwam, bleven we in Irak. Eind 2014 begonnen we met ondersteunen van plaatselijke gezondheidsklinieken. We gingen over naar een permanent team en lieten ons bij de Iraakse overheid registreren als noodhulporganisatie. In het jaar daarna startten we programma’s in Dohuk en Kirkuk, met onderdak, veilig water, hygiëne en zorg voor door conflict getroffen families.

Vanaf 2016 begon het leger bezette delen van Irak terug te veroveren. We ondersteunden families die vluchttenvoor de militaire operaties en gingen daarna –toen eerder ontoegankelijke gebieden begaanbaar werden –naar andere plaatsen om families te helpen herstellen van het jarenlange conflict dat ze hadden doorgemaakt. Het is nooit gemakkelijk om de beslissing te nemen een landenprogramma af te sluiten. Driejaar zijn voorbij sinds de bezette gebieden heroverd zijn. Het grootschalige conflict dat ons deed besluiten om naar Irak te komen is voorbij. Nu de acute noodsituatie van deze crisis voorbij is, gaat Irakover naar een fase van herbouw en ontwikkeling. We hebben besloten om onze aanwezigheid te reduceren en de activiteiten over te dragen aan plaatselijke afdelingen en hun partners. We zijn van plan om begin 2021 onze registratie in Irak inactief te laten worden en de activiteiten te stoppen. Tegelijk houden we de mogelijkheid open om in de toekomst weer te gaan beginnen als de nood weer zou toenemen.

In de loop van zes jaar hebben we levensreddende gezondheidszorg, veilig water en hygiëne, onderdakhulp en onvoorwaardelijke geldhulp gegeven aan meer dan 850.000 door geweld getroffen mensen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze fantastische medewerkers, waarvan een groot deel zelf ook getroffen was door het geweld. Zonder de gemeenschappen zou het werk ook niet hebben kunnen plaatsvinden. Zij vertrouwden onze teams en lieten toe dat we ons werk kwamen doen, ondanks het geweld dat ze hadden meegemaakt.


Het werk van Medair in Irak is gefinancierd door USAID, UNOCHA, ECHO, Tearfund UK, Transform Aid International, Medical Teams International, NAK Humanitas Foundation en particuliere donateurs.

Voor deze inhoud is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.