Waarom we dit doen

Medair is een christelijke noodhulporganisatie. Ons werk willen we op allerlei manieren onder de aandacht brengen. Onder andere door dit puzzelboek. Het maken en versturen van het boek is bijna net zo duur als drie advertenties of een radiospotje. Wij vinden het een fijn idee dat we op deze manier ons werk breder bekend maken, en tegelijkertijd met het puzzelboek ook iets kunnen geven aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in ons werk.

We vragen –vrijblijvend –een gift als bijdrage in de (verzend)kosten van het puzzelboek en we benaderen de ontvangers van het boek op een later moment ook met de vraag om Medair te steunen.

De ervaring leert ons dat deze manier van informeren en werven heel effectief is. Mensen raken zo bekend met ons werk en willen in veel gevallen graag iets doen aan de nood in de wereld.