Persbericht

Veranderingen binnen het bestuur en team Medair Nederland

26 juni 2020

Plony Harteveld

nederland@medair.org
+31(0)341 217 118

Paola Bariolo

Media Relations Officer
paola.barioli@medair.org
+41786353095

Op 15 juni zijn er vanwege het aflopen van de wettelijke termijn van een aantal bestuursleden, 3 nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van Medair Nederland.

Bryant Heng, werkzaam als Statenlid voor de ChristenUnie in de Provincie Flevoland, neemt het voorzitterschap over van Henk-Jan Muusse die de rol op interim basis vervulde. Leoni Brussaard wordt de nieuwe secretaris en neemt het stokje over van Dineke Oduch. Ze werkt als legal project manager binnen de advocatuur. Hanneke Zijtveld gaat zich, als nieuw algemeen bestuurslid, o.a. richten op het fondswervingsbeleid. In het dagelijks leven werkt ze als programma manager voor de data- en kennishub gezond stedelijk leven. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte. Zowel Willemieke Geneugelijk reeds betrokken als penningmeester en David Verboom CEO van Medair Internationaal zullen hun rollen voortzetten in de nieuwe samenstelling van het bestuur in Nederland. Medair verwelkomt de nieuwe bestuursleden van harte, onder dankzegging aan Henk-Jan Muusse (oud-(interim)voorzitter) en Dineke Oduch (voormalig secretaris) voor hun inzet en werkzaamheden voor Medair Nederland.

Door aanpassingen van het beleid van het hoofdkantoor van Medair Internationaal in Zwitserland is in goed overleg besloten de capaciteit op het kantoor in Nederland te verminderen, waardoor de positie van de directeur is komen te vervallen. Afgelopen maart heeft het bestuur afscheid genomen van Janneke de Kruijf die sinds 2008 bij Medair werkzaam was, waarvan de laatste 3,5 jaar als directeur in Nederland. Het bestuur is dankbaar voor al het werk dat Janneke in de afgelopen 12 jaar voor Medair heeft verzet in dienst van zo velen wiens stem anders niet gehoord zou worden.

Het kantoor is verplaatst naar Nunspeet, waar Plony Harteveld (Manager Medair Nederland) de dagelijkse werkzaamheden zal coördineren. Het bestuur zal zich van harte inzetten om bij te dragen aan het realiseren van de missie, visie en doelstellingen van Medair om zo nog meer mensen in nood te kunnen bereiken.

Medair Nederland
Kerkpad 2
8071 GG Nunspeet
+31(0)341 217 118
Whatsapp: 0686835991
nederland@medair.org

KvK 35029698
NL02 ABNA 051 440 8693
NL52 INGB 000 000 2091