Soedan in crisis

Geweld in Soedan: er staan levens op het spel

Sinds 15 april is Soedan in de greep van gevechten en geweld. De chaos is groot, met name in en rond de hoofdstad Khartoem. De bevolking kan geen kant op. Er is niets meer te krijgen en de situatie wordt met het uur erger voor de inwoners van Soedan. We hebben nu uw steun nodig om onze hulp op te schalen.

[A /]

Een land in crisis

In Soedan gaat het al jaren heel slecht. Door steeds terugkerende conflicten en natuurrampen, armoede en honger kunnen veel mensen in Soedan niet zelf voor hun dagelijkse behoeften zorgen. Honderdduizenden mensen zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten. Daarnaast zijn veel mensen uit buurland Ethiopië naar Soedan gevlucht omdat daar ook escalerend geweld gaande is.

Sinds 2000 zijn we aanwezig in Soedan om vluchtelingen en bewoners te helpen met de meest urgente nood. We doen dat in achtergebleven en slecht bereikbare gebieden in Soedan. De gevolgen van het oplaaiende geweld in Soedan zijn dramatisch voor de 15,8 miljoen mensen die al hulp nodig hadden. We blijven de hulp aan hen voortzetten, maar we moeten ons programma nu gaan opschalen door de enorm toegenomen nood in het hele land.

Uw hulp is nu heel hard nodig

De mensen van Soedan hebben uw hulp nodig om deze ramp te overleven. Uw gift van vandaag stelt ons in staat om te helpen met medische hulp, schoon water en andere voorzieningen. Elke minuut telt als de nood zo hoog is. Helpt u ons om levens te redden?