Coronavirus

NOODHULP

GEEF NU

Steeds meer mensen raken besmet met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Ook de mensen voor wie Medair werkt, lopen een steeds groter risico. Veel overlevenden van oorlog, ontheemding of natuurrampen zijn nu zeer kwetsbaar voor de verspreiding van het virus.

In de landen waar we werken is de gezondheidszorg zeer breekbaar en nu al overbelast met de acute noden van mensen. COVID-19 vormt een extra druk op deze zorgvoorzieningen, die niet goed zijn uitgerust voor een epidemie van deze omvang.

We hebben uw hulp nodig om in actie te komen.

Op dit moment biedt Medair training en uitrusting aan medewerkers van de zorglocaties die we ondersteunen. Zo kunnen ze vermoedelijke gevallen identificeren, patiënten veilig isoleren, tijdelijke zorg geven aan mensen met symptomen en hen doorverwijzen naar gespecialiseerde test- en behandelcentra. De plaatselijke zorgvrijwilligers van Medair verstrekken belangrijke informatie over preventie en roepen mensen met symptomen op om snel hulp te zoeken.

U kunt helpen door een bijdrage te geven. Het geld gaat dan naar activiteiten vanuit ons noodhulpfonds.

Gaat u naast deze mensen staan, die onder moeilijke omstandigheden bedreigd worden door dit virus? Met uw bijdrage kunnen we noodhulp bieden op enkele van de meest kwetsbare plekken ter wereld.