Bij Medair willen we God de eer geven door wie we zijn en wat we doen, zowel individueel als gezamenlijk. We laten dat zien door ons verlangen om noodhulp van hoge kwaliteit te leveren. We zetten onze professionele, praktische en managementervaring in als een uitdrukking van Gods liefde voor de meest kwetsbaren ter wereld.

Onze internationale medewerkers delen overal dezelfde waarden, of ze nu aan de regenachtige kust van Madagaskar, in de ijzige Afghaanse bergen, in overvolle ontheemdenkampen in Zuid-Sudan of op het hoofdkantoor in Zwitserland werken.

Integriteit

We streven ernaar om onze waarden en principes stelselmatig uit te dragen op elk gebied binnen onze organisatie en op elke plaats waar we actief zijn: van het team in één van de verste uithoeken tot aan ons internationale hoofdkantoor. Door het werk van onze teams heen willen wij weerspiegelen waar Medair voor staat - in onze houding, woorden en daden.

Hoop

We willen hoop brengen aan mensen die getroffen zijn door crises en in schijnbaar hopeloze situaties verkeren. Samen met de mensen die wij helpen, streven we naar duurzame verbeteringen en willen we hen in staat stellen om een betere toekomst op te bouwen.

Medeleven

We willen menselijk leed verlichten in tijden van crisis, rampspoed en conflict. Daarbij kijken we naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn, werken we met hen samen en bieden hen praktische ondersteuning via noodhulp- en herstelprojecten. 

Verantwoording

Wij streven ernaar om ons beheer en onze werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. We leggen verantwoording af aan allen die ons steunen, aan onze medewerkers en aan de mensen die wij helpen. We verwelkomen hun reacties om onze activiteiten en procedures verder te verbeteren. Lees meer.

Waardigheid

Wij geloven dat ieder mens gemaakt is naar Gods beeld, daarom uniek en waardevol is en alle respect verdient. Daarom reiken we een helpende hand aan iedereen in nood, ongeacht ras, geslacht, religie, leeftijd of nationaliteit. Waar mogelijk passen we onze hulp aan de individuele behoeften en omstandigheden aan, waarbij we te allen tijde respect hebben voor de waardigheid en de zelfstandigheid van de mensen die we helpen.

Geloof

We willen lijdende mensen helpen omdat wij Jezus Christus volgen. Hij leerde ons om God lief te hebben en te zorgen voor mensen in nood. Ons geloof inspireert ons om onder alle omstandigheden het beste van onszelf te geven. In geloof bidden we om wijsheid als we voor moeilijke beslissingen staan. We bidden om moed om in veeleisende en vaak gevaarlijke situaties te leven en te werken.