Jim Ingram, Chief Executive Officer

Jim Ingram heeft 23 jaar managementervaring opgedaan bij twee multinationale organisaties in algemene en financiële directeursfuncties.

Jim is opgegroeid in Ontario, Canada, waar hij negen jaar aan de universiteit studeerde en verschillende graden behaalde. Hij studeerde ondermeer wiskunde, informatica, economie en filosofie. Hij werkte enige tijd voor de Canadese overheid en is toen overgestapt naar een carrière bij l’Abri Fellowship Foundation in Zwitserland. Van 1980 tot 2003 werkte hij bij l’Abri als leraar, begeleider en penningmeester. Daarna was hij 15 jaar lang directeur van de Zwitserse afdeling. Hij was toezichthouder van zes l’Abri-vestigingen over de hele wereld en was betrokken bij het opzetten van een afdeling in zijn vaderland Canada.

Jim is in 2004 voor Medair gaan werken en maakt sindsdien integraal onderdeel uit van de organisatie. Door zijn combinatie van deskundigheid en ervaring kon Jim snel een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en de visie van de organisatie. Hij was Finance Officer, financieel directeur en interimdirecteur en werd in juni 2011 door de International Board of Directors benoemd tot Chief Executive Officer. Hij was betrokken bij alle belangrijke beslissingen over de missie van Medair en de uitvoering daarvan. 

Jim vertegenwoordigt Medair als voorzitter van het Europese noodhulp- en ontwikkelingsnetwerk EU-CORD, hij is lid van het stichtingsbestuur van Swiss Solidarity, een Trustee van Medair UK en voormalig International Trustee en penningmeester voor l’Abri Fellowship Foundation.

Jim en zijn vrouw Gail hebben vier zoons, waarvan er drie in Zwitserland geboren zijn. Ook zijn ze de trotse grootouders van drie kleinzoons.   

Jim Jackson, Executive Office Director

Jim is in januari 2011 bij Medair begonnen als Executive Office Director. Hij is primair verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en managen van de bedrijfsvoering en voor de strategie en planning van de organisatie. Hij werkt nauw samen met de Chief Executive Officer, het Executive Leadership Team en de International Board of Trustees op een aantal aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder strategie, planning, interne communicatie, risicomanagement en afstemming van bestuur en strategie met de verschillende kantoren van Medair.  Daarnaast is Jim General Counsel, secretaris en Chief Compliance Officer van Medair.

Jim is opgeleid tot jurist en heeft meer dan 25 jaar internationale juridische en managementervaring in de publieke sector, de advocatuur en het bedrijfsleven.  Hij heeft ondermeer een bachelor economie van Duke University, een master economie van de University of Miami (Florida) en een rechtengraad van de University of Florida. Na zijn rechtenstudie heeft Jim in Washington, DC als advocaat gewerkt voor het Bureau of Competition van de Federal Trade Commission. Vervolgens heeft hij in dezelfde stad voor het kantoor Arnold & Porter in de advocatuur gewerkt. Daarna is hij overgestapt naar de Altria Group in Zwitserland. In die organisatie bekleedde hij enkele juridische seniorfuncties, todat hij in augustus 2010 als vrijwilliger voor Medair ging werken.

Jim en zijn vrouw Cheryl zijn beiden afkomstig uit Florida en wonen sinds 1992 in Zwitserland.  

Jules Frost, International Director of Operations

Jules Frost heeft meer dan twintig jaar leidinggevende ervaring in de noodhulpsector en is sinds maart 2016 International Director of Operations van Medair. Ze is verantwoordelijk voor een veelomvattende portefeuille en geeft leiding aan de landenprogramma’s van Medair, met daaronder logistiek, gezondheidszorg, voedselvoorzieningen, WASH, noodonderdak en herbouw. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor veiligheid, strategische planning, noodhulp en crisismanagement.

Jules heeft hiervoor gedurende 21 jaar in meerdere functies voor de hulporganisatie World Vision gewerkt. Ze vervulde belangrijke operationele functies met werkvelden in Oost-Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en de hulp na de tsunami in Azië.

Jules was directeur noodhulp en rampenbeperking voor World Vision USA. Later heeft ze gewerkt als hoofd innovatieve samenwerkingen in Australië. Vervolgens werd Jules senior directeur strategische projecten en financiën voor de 67 veldkantoren van World Vision International.

Vanuit haar rol als senior adviseur voor civiel-militaire en politierelaties voor World Vision werd ze een toonaangevende autoriteit op het gebied van civiel-militaire relaties. Door ontwikkeling van relaties met de VN, NAVO en andere strijdkrachten heeft ze pionierswerk verricht voor gezamenlijke trainingsrelaties en operationele richtlijnen, die grote invloed hebben gehad binnen de noodhulp en de militaire sector. Medair is werkzaam in door conflict getroffen landen en haar expertise en netwerk helpen ons om effectief en veilig noodhulp te kunnen blijven geven.

Jules is Amerikaanse en woont tegenwoordig in Genève. Naast haar vele interesses en werkervaring is ze een zeer succesvol spreker en auteur. 

Cynthia Labi, Human Resources Director

Cynthia Labi heeft meer dan 20 jaar ervaring met personeelszaken en organisatieontwikkeling in diverse branches. Gedurende 13 jaar vervulde ze senior managementfuncties op technisch en algemeen gebied.

Cynthia is geboren en getogen in Ghana, behaalde aan de University of Ghana een bachelor met een major Industrial Psychology en een minor History. Daarna volgde ze een masteropleiding Diplomatic Studies (Management option) aan de University of Westminster (UK).

Cynthia is een strategische leider die in verschillende landen gewerkt heeft in het bedrijfsleven, voor de overheid en bij NGO’s. Ze was werkzaam bij internationale organisaties zoals PricewaterhouseCoopers, Barclays Bank en World Vision International. Jarenlang is ze op nationaal en regionaal niveau strategisch business partner geweest en heeft zo een scherpe blik ontwikkeld waarmee ze snel begrijpt wat de core business van een organisatie is, in welke branche dan ook. Bovendien heeft ze een sterke strategische visie en is ze goed in communicatie, interculturele betrokkenheid, verandermanagement, reorganisatie, consultancy, projectmanagement, financieel management en virtueel teammanagement. Cynthia deelt graag kennis en helpt en motiveert anderen om te groeien.

Als lid van het Executive Leadership Team van Medair draagt Cynthia bij aan de ontwikkeling en invoering van de bedrijfsstrategie en leidt ze de ontwikkeling van de HR-strategie om de visie van Medair kunnen realiseren. De internationale personeelszaken voert ze met zorg en op professionele wijze uit, zodat de organisatie in staat is om de best mogelijke noodhulp te leveren.

Cynthia en haar man Kwame hebben vier kinderen.

Martin Baumann, Finance Director

Martin Baumann heeft meerdere leidinggevende functies vervuld, eerst binnen de marketing in het bedrijfsleven, vervolgens als managementconsultant en uiteindelijk als kerkleider.

Martin behaalde in 1990 aan de universiteit van St. Gallen een master in General Management. Daarna behaalde hij in 1996 een Master of Business Administration aan de Stanford Graduate School of Business in Stanford, Californië, VS.

In zijn eerste baan was Martin brand manager voor Unilever in Zürich, Zwitserland. In die functie was hij verantwoordelijk voor diverse productgroepen binnen de snellopende consumentenproducten. Daarna werkte hij gedurende drie jaar als managementconsultant voor McKinsey in uiteenlopende sectoren zoals telecommunicatie, industriële techniek en productie, chemische industrie en financiële dienstverlening.

Jarenlang pionierde, bouwde en bestuurde hij één van de grootste evangelische kerken in Zwitserland. Naast prediking en onderwijs hield hij zich bezig met visie, strategie, personeelszaken, financiën, juridische aspecten, PR en de aansturing van 12 medewerkers en 300 vrijwilligers.

Martin is sinds juni 2012 Finance Director van Medair. Hij geeft in het Zwitserse hoofdkantoor leiding aan een team dat de wereldwijde financiën beheert, een auditingteam en een team dat de financiën van de landenprogramma’s van Medair controleert. 

Gregory Pasche, Marketing and Relationships Director

Gregory Pasche is een Brits-Zwitserse manager met zeer veel internationale ervaring op het gebied van marketing en communicatie, commercieel management, relatiebeheer en bedrijfsvoering. Als expert op het gebied van medialicenties heeft Gregory bij een gerenommeerd persbureau pionierswerk verricht op het gebied van digitale media. Bovendien was hij daar verantwoordelijk voor de marketing en de bedrijfsvoering.

Na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven besloot hij in 2011 om het roer om te gooien en zijn kennis en kunde op andere gebieden in te zetten. Voordat hij bij Medair kwam, werkte hij bij het Centre for Humanitarian Dialogue. Daar voerde hij een strategische herziening van de positionering, branding en communicatie uit en werkte hij specifiek aan uitbreiding van de fondsenstroom vanuit niet-publieke donateurs.

Vóór zijn carrièrewending werkte Gregory 24 jaar bij Reuters en vervolgens Thomson Reuters in verschillende functies op het gebied van klantenservice, marketing en financiële informatiediensten. Uiteindelijk gaf hij bij dit gerenommeerde persbureau leiding aan de Europese activiteiten op het gebied van nieuwe media. Daarna was hij als Vice President en Global Head of Business Operations & Marketing verantwoordelijk voor de Europese marketing van Reuters.

Gregory heeft een bachelor Physics with Management van de University of London, Royal Holloway and Bedford College.

Verder adviseert hij verschillende jonge ondernemingen op het gebied van media, marketing en sales.

Gregory is sinds september 2012 directeur marketing en relaties van Medair. Hij is getrouwd met Danielle en samen hebben ze drie kinderen.

Eleanor Meyers, directeur informatiesystemen

Eleanor Meyers heeft in verschillende branches veel internationale leiderschaps- en managentervaring opgedaan. Daarbij heeft ze zich met name beziggehouden met het invoeren van technologische oplossingen ter verbetering van de organisatie.

Eleanor is geboren in Hong Kong en heeft daar haar eerste opleiding genoten, voordat ze naar Canada verhuisde en daar het Canadees staatsburgerschap verkreeg. Ze heeft een bachelortitel in Mathematics in Computer Science and Statistics en een master Mathematics in Statistics van de University of Waterloo en een MBA van de University of Western Ontario in Canada.

Eleanor heeft 15 jaar ervaring in management van de ontwikkeling en implementatie van frontoffice-oplossingen in de beurshandel, waarvan 10 jaar binnen een grote Canadese investeringsbank. Daarna werkte ze twee jaar als freelance consultant. Vervolgens ging ze aan de slag als Chief Information Officer bij de internationale hulporganisatie World Vision. In de 11 jaar die ze voor World Vision werkte, gaf ze leiding aan verandermanagement, optimalisatie van bedrijfsprocessen, ontwikkeling van business intelligence oplossingen en implementatie van customer relationship management, marketing en digitale oplossingen in een groot aantal landenkantoren om meer inkomsten te genereren en efficiënter te werken.

Als lid van het Executive Leadership Team van Medair geeft Eleanor leiding aan de ontwikkeling en implementatie van een IT-strategie die de visie van Medair ondersteunt. Ze is verantwoordelijk voor het zo effectief mogelijk maken van de informatiesystemen van Medair binnen de context van de noodhulpsector die opereert in een steeds veranderende wereld. Daarnaast heeft ze de leiding over het verzamelen van de informatie die nodig is om intelligente managementbeslissingen te nemen, de ontwikkeling van IT hulpmiddelen en platformen, die voorzien in de behoeften van alle gebruikers wereldwijd en het opstellen van een programma-impactoverzicht voor donateurs en externe belanghebbenden.

Eleanor en haar man Hugh hebben een volwassen dochter in Canada.