Medair werkt sinds 1992 in Zuid-Sudan en is één van de meest actieve noodhulporganisaties in het land. Miljoenen mensenlevens zijn sinds eind 2013 door het conflict verwoest. Door het hele land komt schrikbarend ernstige ondervoeding voor en dat bij meer mensen dan waar ook ter wereld. Families zijn uit hun omgeving weggerukt. Er zijn uitbraken van dodelijke ziekten. Voor vrouwen zijn er weinig plekken om veilig te bevallen. Duizenden levens lopen gevaar.

Er is enorm veel noodhulp nodig. Bovendien is het door onveiligheid, onbegaanbare wegen en moeilijk terrein lastig voor noodhulporganisaties om de geïsoleerde families, die het hardst levensreddende hulp nodig hebben, te bereiken.

WAT WE DOEN

Noodhulp - Medair komt in actie bij plotselinge noodsituaties zoals overstromingen, het uitbreken van ziekten en grootschalige ontheemding door heel het land. We hebben expertteams op het gebied van gezondheid, voeding, hygiëne, veilig drinkwater, sanitatie, onderdak en distributie van hulpgoederen. De teams kunnen door heel het land snel in actie komen en jaarlijks aan honderdduizenden mensen hulp bieden.

Gezondheid en voeding - Wanneer noodsituaties overgaan in langduriger crises, dan blijft Medair om gezondheidscentra te ondersteunen en de plaatselijke gezondheidszorg te versterken voor de ontheemden en hun gastgemeenschappen. Ook voeren we waar nodig voedselprogramma’s uit om ondervoede kinderen en vrouwen te helpen die door het conflict getroffen zijn.

Veilig drinkwater en sanitatie - Waar nodig werkt Medair in kwetsbare gebieden om te zorgen dat mensen toegang tot veilig drinkwater en hygiënische latrines hebben.

VERWANTE VERHALEN

WERKEN BIJ MEDAIR