Jordanië heeft meer dan 650.000 Syrische vluchtelingen gastvrij opgevangen. Maar de vluchtelingen blijven toestromen en dit land met zijn schaarse natuurlijke hulpbronnen heeft het moeilijk om de zware last te dragen. Het land heeft de grenscontrole verscherpt. Doordat er minder geld en steun van andere landen komt, ontstaat er een gevaarlijk tekort aan levensreddende voorzieningen. Sommige vluchtelingen zien geen andere keuze dan terugkeren naar de gevaren van Syrië of een vlucht overzee.

De meeste Syriërs in Jordanië wonen niet in de officiële kampen, maar in gehuurde kamers of appartementen, die ze vaak delen met andere families. Betaalbare huisvesting is een groot probleem, net als toegang tot basisvoorzieningen zoals water, gezondheidszorg en voedsel. De meeste Syriërs kunnen niet legaal werken in Jordanië, waardoor ze nauwelijks zonder hulp kunnen leven.

WAT WE DOEN

Gezondheidszorg - Een netwerk van opgeleide gezondheidsvrijwilligers gaat bij de vluchtelingen langs en geeft voorlichting over gezondheid, hygiëne en voeding. Ook geven we getraumatiseerde slachtoffers en vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van sexueel geweld betere toegang tot hulpdiensten en versterken we deze hulp. 

Medair geeft financiële steun aan zwangere vrouwen, waardoor ze gezondheidszorg kunnen betalen voor, tijdens en na de bevalling. Gezondheidsvrijwilligers vormen moederhulpgroepen, waar vrouwen bij elkaar kunnen komen om te praten over belangrijke zaken en waar ze voorlichting krijgen over gezondheid, borstvoeding en hygiëne.

Geldhulp - Medair helpt families om hun leefomstandigheden te verbeteren door geldhulp te geven. Daardoor kunnen ze de huur betalen en noodzakelijke inkopen doen. Tijdens het winterseizoen geven we éénmalige bijdragen aan gezinnen, waarmee ze winterspullen zoals kachels en dekens kunnen kopen. Ook werken we samen met plaatselijke organisaties om juridische bijstand te geven op het gebied van huurrecht.

Steun aan kwetsbare Jordaniërs - Medair biedt ondersteuning aan arme en zeer kwetsbare Jordaanse families die getroffen zijn door de vluchtelingencrisis. We helpen bij het organiseren van trainingen en geldleningen voor kleine bedrijfjes. 

VERWANTE VERHALEN

WERKEN BIJ MEDAIR