Medair

International Humanitarian Aid Organisation

Contact a Medair office near you

Somalia: Wereld Aids Dag: de strijd tegen de verspreiding van hiv in Somaliland

Burao, Somaliland: Op 1 december vindt de 23e Wereld Aids Dag plaats. Medair helpt bij de bestrijding van de epidemie in de door droogte getroffen Hoorn van Afrika.

In deze geteisterde regio leiden droogte en honger tot grootschalige migratie, waardoor het risico op verspreiding van hiv onder de verarmde Somalische gemeenschappen toeneemt.

“Momenteel ligt de hiv-infectiegraad in Somaliland naar schatting rond de 1 procent,” zegt dr. Adele Cowper, projectmanager Gezondheid van Medair in Somaliland. “Dat is geen crisisniveau, maar overal ter wereld zie je dat hiv zich verspreidt als er sprake is van veel migratie.”

Op dit moment is Somaliland slecht in staat om het risico van hiv aan te kunnen. Er is een tekort aan antiretrovirale middelen.

De gezondheidszorg heeft moeite om het chronisch hoge ziekteniveau aan te kunnen, met name onder vrouwen en kinderen. Bovendien is de gezondheidszorg zwaar overbelast door de gevolgen van de droogte.

Het gezondheids- en voedingsteam van Medair richt zich in Somaliland op behandeling en preventie van veel voorkomende ziektes zoals malaria, diarree, luchtweginfecties, ondervoeding en klachten rondom zwangerschap en geboorte. Vanwege het door migratie toegenomen risico op hiv ondersteunt Medair ook voorlichtingsprogramma's waardoor mensen geholpen worden zichzelf te beschermen tegen de verspreiding van hiv.

Preventiepartners
Medair werkt samen met COOPI (Cooperazione Internazionale), een Italiaanse hulporganisatie gespecialiseerd in hiv-programma's, en werkt nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid van Somaliland om het ziekenhuis in Burao te voorzien van tests en antiretrovirale middelen.

We trainen vrijwillige voorlichters en verloskundigen om hen de vaardigheden en kennis te geven die ze nodig hebben om de verspreiding van hiv te voorkomen en met hiv besmette moeders en kinderen te verzorgen. Deze opgeleide zorgverleners geven op hun beurt in hun eigen gemeenschappen voorlichting over het tegengaan van de verspreiding van hiv en aids.

Verloskundigen krijgen gerichte training in begeleiding van en zorg voor hiv-positieve vrouwen en hun gezinnen tijdens en na de zwangerschap. “We zorgen niet alleen voor medicijnen, we bieden een totaalpakket aan zorg,” aldus dr. Cowper.

Onze strijd tegen de verspreiding van hiv bestaat uit vier onderdelen: benadrukken van sexuele onthouding of trouw aan een partner, bevorderen van begeleiding en hiv-testen, adviseren van positief geteste mensen om gebruik te maken van de beschikbare zorg en zo mogelijk antiretrovirale middelen en voorlichten van hiv-positieve moeders over zorg voor hun kinderen en zichzelf.

“Met de huidige gezondheidszorg in Somaliland zal het merendeel van de kinderen die met hiv geboren worden tijdens hun eerste levensjaar sterven,”
vertelt dr. Cowper. “Maar met enkele eenvoudige ingrepen kunnen we de kans halveren dat een hiv-positieve moeder het virus overdraagt op haar kind. De preventievoorlichting redt nu al levens.”
_______________________________________________________________________


Het werk van Medair in Somaliland wordt ondersteund door Swiss Solidarity, het DG Humanitaire hulp en civiele bescherming van de Europese Commissie, Woord en Daad, Red een Kind, EO-Metterdaad, het Britse Ministerie voor Internationale Ontwikkeling, UNICEF en giften van particuliere donateurs.

Na jarenlange droogte hebben miljoenen mensen in de Hoorn van Afrika te kampen met ernstige voedseltekorten. Medair werkt aan de noodsituatie in Somaliland. Naast de programma's die we sinds 2008 uitvoeren bieden we momenteel aanvullende hulp op het gebied van gezondheid, voeding en WASH (water, sanitatie en hygiëne). In september 2011 zijn we begonnen met noodhulp in de oostelijke regio's Sool en Sanaag.
Lees meer over het werk van Medair in Somalië/Somaliland.

Medewerkers van Medair hebben een door COOPI ontwikkelde hiv-training gevolgd en zijn daarna beginnen met voorlichting onder de gemeenschappen.

In 1991 heeft Somaliland zich onafhankelijk verklaard van Somalië. De onafhankelijkheid is niet erkend door de internationale gemeenschap.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het hoofdkantoor. De zienswijzen in dit bericht vallen onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

 

 Donate now and support Medair's activites 

 

More Stories from the Field

A Rare Honour

Somalia -

Medair’s nutrition programme helps a family of 10...

Climbing a Mountain for Water

Haiti -

How would your life change if you had six extra hours...